Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Diner à Point

Levering:

Vanwege de persoonlijke en inhoudelijke aard van de werkzaamheden behoudt Diner à Point zich het recht voor om de overeenkomst op ieder moment en zonder opgave van reden te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid hiervoor te aanvaarden. U kunt hierbij denken aan overmacht door ziekte of een ongeval door opdrachtnemer of zijn naaste familie. Bijvoorbeeld ook een zware storm waarbij code rood geld zou hiervoor een reden kunnen zijn.

Diner à Point levert uitsluitend “gelijkvloers”. Indien het diner plaatsvindt op de eerste etage of hoger of in een kelder dan dient er ter plaatse een personenlift of een geschikte goederenlift aanwezig te zijn. Lopend transport van goederen zal gezien de aard van de werkzaamheden en de kwetsbaarheid van goederen en producten (waarschijnlijk) niet via de trap kunnen gaan.

Eventuele parkeerkosten door à Point worden apart in rekening gebracht.

Menu’s en gerechten zijn altijd indicatief en zijn altijd onderhevig aan het marktaanbod en de creativiteit van de Chef. Grote verandering zullen altijd zo snel mogelijk en ter overleg aan de opdrachtgever worden medegedeeld. Aan het geleverde kunnen geen rechten worden ontleend anders dan wettelijke aansprakelijkheid. Klanttevredenheid en mijn verantwoordelijkheid staan voor mij voorop dus hierover hoeft u zich geen zorgen te maken.

Betaling:

50% Aanbetaling uiterlijk 2 weken voor levering. Deze aanbetaling geldt tevens ter bevestiging van en accoord met de algemene voorwaarden. Het resterende bedrag plus eventuele meerkosten dient op de dag van levering contant of middels een bankoverschrijving te worden voldaan.

Annulering:

U kunt een reservering altijd annuleren. Binnen 24 uur voor de afgesproken levering betaalt u 80% van de afgesproken prijs, tussen 24 en 48 uur vooraf betaalt u 60% van de afgesproken prijs, tussen 48 en 96 uur 40%, 5 t.e.m. 7 dagen van tevoren 20%. Zegt u meer dan een week vantevoren af dan is dat geheel kostenloos.

Bij sommige reserveringen zal een tijdsbestek voor levering worden afgesproken. Indien daar dan vanuit opdrachtgever vanafgeweken wordt zal er een meerprijs worden berekend aan de hand van een vooraf afgesproken uurtarief. Diner à Point behoudt zich, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, altijd het recht voor om van afgesproken tijden af te wijken vanwege de aard van de werkzaamheden.

Aansprakelijkheid:

Voor schade aan uw tafel, stoelen, tapijt en andere direct aanwezige zaken op en rond de dinertafel en in de ruimte waar het diner plaatsvindt aanvaard Diner à Point geen enkele aansprakelijkheid. De reden hiervoor is de aard van de werkzaamheden en het consumeren van eten en drinken door opdrachtgever tijdens deze werkzaamheden. Uiteraard ga ik altijd zeer zorgvuldig te werk en zullen eventuele risico’s zoveel mogelijk worden beperkt.

Uiteraard neemt Diner à Point 100% verantwoordelijkheid wat betreft voedselveiligheid en het werken volgens HACCP normen.

Nederlands Recht:

Naast bovengenoemde punten geldt bij iedere overeenkomst het Nederlands recht en de daarbij wederzijds te verwachten redelijkheid.

Mocht iets uit al het bovenstaande niet of niet helemaal duidelijk zijn dan dient u daarover, voor het doen van een aanbetaling en daarmee in te stemmen met deze voorwaarden, schriftelijk om een toelichting te vragen.