Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Diner à Point

Levering:

Vanwege de persoonlijke en inhoudelijke aard van de werkzaamheden behoudt Diner à Point zich het recht voor om de overeenkomst op ieder moment en zonder opgave van reden te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid hiervoor te aanvaarden. U kunt hierbij denken aan overmacht door ziekte of een ongeval door opdrachtnemer of zijn naaste familie. Bijvoorbeeld ook een zware storm waarbij code rood geld zou hiervoor een reden kunnen zijn.

De kans van (last minute) niet te kunnen leveren is uiterst gering. Mocht dit ooit gebeuren dan zal ik  mijn uiterste best doen voor het vinden van een passend alternatief. Mocht ik niet leveren dan heeft u ook de gelegenheid om binnen 6 maanden een “soortgelijke” reservering te maken tegen een met 50% gereduceerd tarief en tussen 6 en 12 maanden met 25% korting. Als ik door overmacht buiten privéomstandigheden niet kan leveren geldt deze aanbieding met respectievelijk 25 en 12,5% korting.

Diner à Point levert uitsluitend “gelijkvloers”. Indien het diner plaatsvindt op de eerste etage of hoger of in een kelder dan dient er ter plaatse een personenlift of een geschikte goederenlift aanwezig te zijn. Lopend transport van goederen zal gezien de aard van de werkzaamheden en de kwetsbaarheid van goederen en producten niet via de trap kunnen gaan.

Eventuele parkeerkosten door à Point worden apart in rekening gebracht.

Menu’s en gerechten zijn altijd indicatief en zijn altijd onderhevig aan het marktaanbod en de creativiteit van de Chef. Grote verandering zullen altijd zo snel mogelijk en ter overleg aan de opdrachtgever worden medegedeeld. Aan het geleverde kunnen geen rechten worden ontleend anders dan wettelijke aansprakelijkheid. Klanttevredenheid en mijn verantwoordelijkheid staan voor mij voorop dus hierover hoeft u zich geen zorgen te maken.

Betaling:

50% Aanbetaling uiterlijk 2 weken voor levering. Deze aanbetaling geldt tevens ter bevestiging van en accoord met de algemene voorwaarden. Het resterende bedrag plus eventuele meerkosten dient op de dag van levering contant of middels een bankoverschrijving te worden voldaan.

Annulering:

U kunt een reservering altijd annuleren. Binnen 24 uur voor de afgesproken levering betaalt u 80% van de afgesproken prijs, tussen 24 en 48 uur vooraf betaalt u 60% van de afgesproken prijs, tussen 48 en 96 uur 40%, 5 t.e.m. 7 dagen van tevoren 20%. Zegt u meer dan een week vantevoren af dan is dat geheel kostenloos.

Minimum besteding:

Diner à Point hanteert een minimumbesteding van 500 euro per opdracht.

Bij sommige reserveringen zal een tijdsbestek voor levering worden afgesproken. Indien daar dan vanuit opdrachtgever vanafgeweken wordt zal er een meerprijs worden berekend aan de hand van een vooraf afgesproken uurtarief. Diner à Point behoudt zich, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, altijd het recht voor om van afgesproken tijden af te wijken vanwege de aard van de werkzaamheden.

Aansprakelijkheid:

Voor schade aan uw tafel, stoelen, tapijt en andere direct aanwezige zaken op en rond de dinertafel en in de ruimte waar het diner plaatsvindt aanvaard Diner à Point geen enkele aansprakelijkheid. De reden hiervoor is de aard van de werkzaamheden en het consumeren van eten en drinken door opdrachtgever tijdens deze werkzaamheden. Uiteraard ga ik altijd zeer zorgvuldig te werk en zullen eventuele risico’s zoveel mogelijk worden beperkt.

Voor enige andere schade die is ontstaan door het uitvoeren van de werkzaamheden van Diner à Point aanvaard ik maximaal 50% aansprakelijkheid.

Diner à Point levert een compleet gedekte tafel. De tafel en stoelen dienen op uw locatie aanwezig te zijn en vallen dus niet onder de levering/offerte. Los van tafel en stoelen zullen er, behalve na overleg en wederzijdse goedkeuring, geen persoonlijke zaken van de opdrachtgever gebruikt worden of op tafel staan. Eigen tafeldecoratie door opdrachtgever kan bij uitzondering in overleg na toestemming van opdrachtnemer. Veiligheid, aansprakelijkheid en het zorgvuldig en efficient uitvoeren van de werkzaamheden zijn hiervoor de reden. Voor schade door “normaal” gebruik aan alles op tafel (alle eigendommen van Diner à Point/opdrachtnemer) aanvaard Diner à Point wel aansprakelijkheid omdat dit als eigen gebruik door opdrachtnemer wordt gezien. Een per ongeluk gebroken glas of bord zal dus niet aan opdrachtgever worden gefactureerd.

Garantie:

Mocht u (en/of uw gasten) ontevreden zijn over de geleverde diensen en daar in alle redelijkheid gelijk in hebben dan zal er in overleg een korting op het afgesproken totaalbedrag worden gegeven. Deze korting zal normaal gesproken tussen de 5 en 20% liggen en nooit meer dan 50% bedragen.

Uiteraard neemt Diner à Point 100% verantwoordelijkheid wat betreft voedselveiligheid en het werken volgens HACCP normen.

Nederlands Recht:

Naast bovengenoemde punten geldt bij iedere overeenkomst het Nederlands recht en de daarbij wederzijds te verwachten redelijkheid.

Indien er het vermoeden bestaat dat op plaats van levering illegale activiteiten plaatsvinden of strafbare feiten worden gepleegd zal opdrachtnemer, zonder uitzondering, hiervan melding maken bij Justitie of een vertrouwenspersoon.

Mocht iets uit al het bovenstaande niet of niet helemaal duidelijk zijn dan dient u daarover, voor het doen van een aanbetaling en daarmee in te stemmen met deze voorwaarden, schriftelijk om een toelichting te vragen.